Виставковий центр НААН

Виставково-інноваційний центр НААН створено в 2009 році (наказ Української академії аграрних наук України № 64 від 16.06.2009 р.) на базі Державного підприємства «Дослідне господарство «Саливонківське» Національної академії аграрних наук Васильківського району, Київської області.

Основним завданням Центру є широка пропаганда і демонстрація кращих вітчизняних сортів і гібридів сільсько-господарських культур, сучасних техно-логій їх вирощування, інтегрованих систем захисту рослин, технічних засобів, проведення навчання керів-ників, спеціалістів господарств та бізне-сових формувань.

У виставково-інноваційному центрі НААН можна познайомитись і отримати детальну інформацію з питань сталого розвитку систем землеробства, раціонального упорядкування території, оптимізації структури посівів сільськогосподарських культур, впровадження сучасних раціональних сівозмін, систем обробітку ґрунту, розробки і застосування науково обґрунтованих систем удобрення, вибору найпродуктивніших сортів і гібридів, адаптованих до конкретних умов вирощування з урахуванням генетичних особливостей їх біології та онтогенезу. 

Центр займає земельну ділянку площею 76,5 га, на якій розміщено 10-пільну сівозміну з таким чергуванням культур: 1 багаторічні трави, лікарські рослини, 2 - соняшник, 3 -кукурудза, сорго, 4 - озимі зернові, 5 - ярі зернові, 6 - пар, 7 - зернобобові круп»яні, 8 - олійні, 9 - цукрові буряки, 10 - пар.

На полях Виставково-інноваційного центру демонструють свої розробки такі провідні вітчизняні наукові установи як Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насін-нєзнавства та сортовивчення, Інсти-тут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва, Миронівський інститут пшениці ім. В.М.Ремесла, Інститут біоенер-гетичних культур і цукрових буряків, Інститут сільського господарства степової зони, Національний науковий центр «Інститут землеробства», Інститут олійних культур, Інститут картоплярства, Інститут овочівництва і баштанництва, Інститут зрошуваного землеробства, Інститут сільського господарства північного сходу, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва та інші (всього 18 установ).

На полях виставково-інноваційного центру у 2016 році представлено 1117 сортів і гібридів 76 сільськогос-подарських культур, у тому числі: озимої пшениці - 93, жита - 11, тритікале - 9, озимого ячменю - 7, ярих зернових культур - 107, гороху - 18, нуту - 4 , проса - 40, гречки - 40, кукурудзи - 80, соргових культур - 30, багаторічних трав та травосумішок - 112, соняшнику - 84, цукрових буряків - 22, лікарських рослин - 26, сої - 40, хрестоцвітих культур - 43 та інші. Потенціал продуктивності нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур, які демонструються на полях Центру, становить озимої пшениці - 10-13 т/га, озимого жита - 6-7 т/га, озимого ячменю - 7-9 т/га, озимого тритікале - 8-10 т/га, ярої пшениці - 6-8 т/га, ярого ячменю - 6-7 т/га, вівса - 5-6 т/га, гороху - 5-6 т/га, кукурудзи - 10-14 т/га, сорго - 7-8 т/га. Вирощування сільськогосподарських культур здійснене з використанням, різних за рівнем інтенсивності сучасних технологій.

За 2015 - 2016 роки проведено 24 семінарів на чолі з Президентом НААН та за участю заступника міністра, губер-наторів, директорів НДУ, про-відних селекціонерів. Всього Виставковий центр відвідало близько 4 тис. чоловік та 14 закордонних делегацій (Поль-ща, Турція, США, Молдова).

ДП «ДГ «Саливонківське» ІБКіЦБ НААН», 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська 24, тел/факс (045)717-79-21
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати